fenbilens ege
KURUL KARARLARI

 

SEMİNER

Yüksek Lisans öğrencisi danışmanı ile birlikte seminer konusunu belirler. Seminerini hazırlayan öğrenciler, ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilen gün ve saatte konu ile ilgili bilgilenmek isteyenlere sunum yaparlar.Öğretim üyeleri tarafından yapılan değerlendirme, belirlenen kriterlere bağlı olarak yapıldıktan sonra öğrencinin danışmanında toplanır.Öğrenci seminerinin kopyasını elektronik ortamda hem iş güvenliği anabilim dalına hem de danışmanına teslim eder. Yapılan değerlendirmeler de göz önüne alınarak hesaplanacak olan Final/Bütünleme notu danışmanı tarafından verilir.

 

YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİ ÖNERİSİ

Yüksek lisans öğrencisi danışmanının denetiminde hazırladığı Tez Projesi Önerisini İş Güvenliği Anabilim Dalına teslim eder. Anabilim Dalı Kurulu tarafından belirlenen gün ve saatte projenin ayrıntılarını içeren sunumunu danışmanı varsa ikinci danışmanı eşliğinde, İş Güvenliği Anabilim Dalı Kuruluna ve ilgili öğretim üyelerine sunar. Yapılan değerlendirmelerden sonra, gerekiyorsa projesini yeniden düzenleyerek son şeklini İş Güvenliği Anabilim Dalına teslim eder. Proje önerileri Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsüne iletilir.

 

DÖNEM PROJESİ (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI)

Dönem projesi, İş Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programında (ikinci öğretim) derslerini tamamlayan öğrencilerimizin seçtikleri ve anabilim dalı kurulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunca onaylanmış bir konuda hazırlanır. Öğrenci dönem projesini, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Yönergesi’nde belirtilen esaslara göre hazırlar ve savunma sınavına girer. Dönem projesinin yerel kredisi yoktur.

 

DERSLER

  • Zorunlu dersler gerekli görülmesi halinde, İş Güvenliği Anabilim Dalı Kurulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile eğitim planında yer alan yarıyıl dışında da açılabilir.
  • Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur (EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi 09.02.2016 tarih ve 3/1 sayılı yazısı ile üniversitemiz senatosunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir).
  • Yükseköğretim Kurulu Başkalığı 30.12.2016 tarih 84248 sayılı yazısına göre; “Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi şartının olmadığına” karar verildiğinden, Tezsiz Yüksek Lisans eğitim planlarında yer alan “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” konularını içeren dersler seçmeli ders listesine alınmıştır.

 

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

  • Bilimsel Araştırma Projelerine;
    • tek danışman olması durumunda; danışman, öğrenci ve araştırmacı olmak üzere 3 kişi,
    • ikinci danışman olma durumunda; danışman, ikinci danışman, öğrenci ve araştırmacı olmak üzere en fazla 4 kişi,

yazılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

  • Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Yönergesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve lisansüstü eğitim/öğretimi ile ilgili  duyurular Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sayfasında yer almaktadır.