fenbilens ege
Hakkımızda

Kuruluş

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çok Disiplinli Anabilim Dalı (A.B.D.) altında eğitim veren İş Güvenliği Anabilim Dalı 21/01/2015 tarihinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve iş güvenliği ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla savunan öğrenciler, “İş Güvenliği” alanında yüksek lisans derecelerini alırlar.

Program Profili

Önerilen İş Güvenliği Tezli Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir programdır. Fen, Mühendislik, Su Ürünleri, Ziraat Fakültesi, Ege Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümleri ile Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitülerinin ortak katkıları ile yürütülmektedir. Önerilen program işletmelerde iş güvenliği uzmanı olan/olmak isteyen veya bu konulara ilgi duyarak bilgi birikimini artırmak isteyen öğrencilere is sağlığı ve güvenliği alanlarında derinlemesine bilgi sunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 8/b-2 bendinde belirtildiği gibi; İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında lisansüstü eğitim almış, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar ( teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilecekler ve başarılı olmaları durumunda doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olabileceklerdir. Bu belge ile tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen fakülte ve programlardan mezun olmayan, ancak iş güvenliği alanında bilgilenmek ve bu konularda akademik anlamda yükselmek isteyenlere de olanak sağlanabilmektedir.